Spektrum HVB


Viste du att Eslöv Pride samarbetar med Spektrum HVB året om?


Varför vill Spektrum samarbeta med Eslöv Pride?

Eslöv Pride skapar inte bara den viktiga minoritetsglädjen ett
Pridefirande kan göra utan belyser också de utmaningar i både stort och smått HBTQ+ personer dagligen får utstå. Vi är så stolta att få bli tillfrågade och få berätta om vad vi bidrar med för att underlätta för barn inom den sociala heldygnsvården.
– Christian Björk, Spektrum

Varför vill vi på Eslöv Pride samarbeta med Spektrum?

Vi i Eslöv Pride har med egen erfarenhet sett hur ett ”safe space” för placerade barn och unga kan behövas. Att få komma till ett boende som Spektrum där HBTQ-unga kan känna att de kan vara sig själva är absolut en mindre tyngd i livet. Barn och unga som är placerade har ofta både trauma och problematik som i sig kan vara svåra, att få känna att en kan få vara sig själv i sin identitet kan bara det ge en bättre självkänsla.
– Eslöv Prides styrelse

Om Spektrum

Vår vision är att skapa en inkluderande och trygg miljö för barn inom socialtjänstens vård, där de ungas identitet och sexuella mångfald respekteras och stärks. 
Genom öppenhet, kunskap och empati strävar vi efter att vara en förebild och främja en positiv utveckling för varje individ vi stödjer. 
Genom att förstå varje barns unika behov och erfarenheter hjälper vi att bygga en framtid där alla känner sig sedda, hörda och respekterade oavsett bakgrund eller identitet.

https://www.spektrum.se/